Termékek Menü
+36-70-7763773

Motorolaj minősítések ABC-je

2014. 04. 05. 10:43:07

Ön ismeri a motorolaj minősítéseket? – Avagy: mi is az a sok betű és szám a címkén?

A motorolajok fejlődésével egyre több minősítés- és ezzel egyre több rövidítés jelenik meg az olajok flakonjain.. De vajon mit takarnak pontosan ezek a betű-szám együttesek?

Most segítünk Önnek eligazodni a minősítések között!

A motorolajok minősítései a teljesítményük szerinti osztályozást jelentik. Tehát minden olajnak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek, és aszerint kerülnek osztályozásra, hogy ezeket a követelményeket teljesítik-e, és ha igen, milyen mértékben.

De mik ezek a követelmények, amelyeket egy motorolajnak teljesítenie kell?

 • megfelelő viszkozitás nyújtása
 • motor felületére lerakódó szennyeződések, kopásfémek oldása és ezek lebegésben tartása a jó szűrhetőség és a kopás elkerülése érdekében
 • égés során keletkező savas jellegű termékek közömbösítése és korrózióvédelem
 • súrlódáscsökkentő és kopásgátló hatás
 • hőelvezetés
 • termikus stabilitás magas hőmérsékleten is
 • hidraulikus munkafolyadék feladatainak ellátása
 • habzás megakadályozása
 • tömítőanyagok és más szerkezti anyagokkal való összeférhetőség
 • katalizátorbarát jelleg
 • környezetre és egészségre ártalmas vegyületeket ne tartalmazzon

A követelményeknek való megfelelést szigorú szabályrendszerek alapján, géplaboratóriumi körülmények közt mérik. Példaképp szerepeljen itt néhány tipikus jellemző, melyeket fékpadi motorvizsgálatok során mérnek: dugattyú gyűrű leragadása, kopása, dugattyú lakkosodása, tisztasága, vezérműbütyök kopás, átlagos hengerfurat kopás, hengerfurat tükrösödése, motoriszap lerakódás, szelepfedél iszap lerakódás, nyomásvesztés túltöltés esetén, viszkozitás növekedés 3.8% korom esetén, szűrhetőség különböző nyomásokon, használt olaj ólom kopásfém tartalom, stb... Emellett persze egyéb olyan jellemzőket is vizsgálnak, mint például az olajfogyasztás, párolgási veszteség, tömítőanyag összeférhetőség, viszkozitásnövekedés, nyírási stabilitás, HTHS viszkozitás, szulfáthamu tartalom, habzási jellemzők, oxidációs jellemzők, stb.

Némiképp bonyolítja a helyzetet , hogy többféle, különböző motorolaj teljesítményszint mérő rendszer létezik. Az amerikai API (American Petrol Institute) és az európai autógyártók szövetsége, az ACEA (Association des constructeurs d’Automobiles) különböző szisztémát használ. Természetesen az európai gyártású járművek esetén kötelezően az ACEA rendszer előírásai a mérvadóak, míg az USA-ban és Japánban gyártott járművekre az API előírások vonatkoznak. A Japán gyártók únión belül gyártott járműveire ugyancsak az ACEA előírások vonatkoznak. Emellett ott van még a JASO dízelmotorolaj szabvány (JASO M 355: 2008), amely a Japán Autóipari Szabványügyi Szervezet által került meghatározásra.

MOTOROLAJOK

SAE J 300 viszkozitás osztályok

Először nézzük a viszkozitás szerinti osztályozást: A SAE (Society of Automotive Engineers) egy szabványrendszer, amelyből lehet következtetni, hogy adott hőmérsékleten milyen a folyóssága, azaz a viszkozitása az olajnak.

Van téli (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) oldali, illetve nyári (20, 30, 40, 50, 60) oldali viszkozitás, a téli arra a negatív szélső hőmérsékleti értékre utal, amelynél még szivattyúzható a kenőanyag (pl. 10W esetén -30 °C). A nyári oldalból a köznapi életben kevésbé használható értékre lehet következtetni, mégpedig az olaj 150 °C hőmérsékleten mért folyósságára. A két oldal variálása határozza meg egy adott olaj viselkedését különböző hőmérsékleti tartományokban.

Az egyfokozatúak (pl. SAE 10W, 20W, SAE 30, SAE 40) egyetlen viszkozitás osztály előírásait teljesítik. A többfokozatúak pedig egyidejűleg garantálják a hideg- és a meleg tulajdonságokra előírt műszaki követelmények teljesülését. A többfokozatúak között beszélhetünk szűk (pl. SAE 20W-20) és tág viszkozitás határú (pl. SAE 5W-50) termékekről.
A motorolajok viszkozitási jellemzői az alapolajoknak a hőmérséklet függvényében mutatott folyási tulajdonságaitól, illetve a folyási tulajdonságokat módosító adalékoktól (dermedéspont-csökkentő, viszkozitás-módosító, súrlódás módosító) függenek.
A SAE 20W-XX, 15W-XX viszkozitás osztályba tartozó termékeket API Group I vagy Group II kategóriájú alapolajokból gyártják, a SAE 10W-XXáltalában Group III, míg a SAE 5W, SAE 0W fokozatok a jelenlegi technológiai színvonalon API Group III vagy Group IV típusú alapolajok felhasználásával gyárthatók. Minél tágabb a többfokozatú termék viszkozitási határa (pl. SAE 0W-40, 5W-50, 10W-60) annál nagyobb a jelentősége a szintetikus (API Group IV, Group V) alapolajoknak és a jó minőségű viszkozitás index módosító adalékoknak

 
SAE viszkozitás osztály Viszkozitás kis hőmérsékleten Viszkozitás nagy hömérsékleten
hidegindíthatósághoz (mPas) tartozó max. határhőmérséklet °C terhelés nélküli szivattyúzhatósághoz (max. 60000 mPas) tartozó határhőmérséklet °C Kinematikai viszkozitás kis nyírási gradiens; 100 °C Dinamikai viszkozitás nagy nyírási gradiens;
150 °C
cSt, min. cSt, max. mPas, min.
0W 6200; -35 60000; -40 3,8 - -
5W 6600; -30 60000; -35 3,8 - -
10W 7000; -25 60000; -30 4,1 - -
15W 7000; -20 60000; -25 5,6 - -
20W 9500; -15 60000; -20 5,6 - -
25W 13000; -10 60000; -15 9,3 - -
20 - - 5,6 < 9,3 2,6
30 - - 9,3 < 12,5 2,9
40 - - 12,5 < 16,3 2,9 (0W-40, 5W-40, 10W-40)
40 - - 12,5 < 16,3 3,7 (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)
50 - - 16,3 < 21,9 3,7
60 - - 21,9 <26,1 3,7
 

Az ACEA szabványrendszer

Az ACEA által létrehozott motorolaj-teljesítményszint rendszer 1996-ban került bevezetésre és 1997. január 1-jétől kötelező érvényű a gépkönyvi előírásokban. Előírásait az európai autógyártók széles körben alkalmazzák, de a távol-keleti gyártók Európában forgalmazott modelljeinek gépkönyveiben is fellelhetők. A nagyon részletesen kidolgozott, a motorolajok minden lényeges képességének értékelését tartalmazó ACEA teljesítményszint-kategóriákat rendszeresen felülvizsgálják és a kor követelményeinek megfelelően frissítik. Jelenleg ez a legrészletesebb, egyben legszigorúbb motorolaj-minősítési rendszer.

 A rendszer megkülönböztet A,B és C kategóriát, ahol az A kategória a benzinüzemű személyautó és könnyű haszongépjármű motorokra vonatkozó teljesítményszintek, a B kategória a dízelüzemű személyautó és könnyű haszongépjármű motorokra vonatkozó teljesítményszintek, és a C kategória a részecskeszűrő kompatibilis személygépkocsi/könnyű haszongépjármű motorokra vonatkozó teljesítményszintek.

A1/B1: Az ilyen minősítésű termékek nagy tömegben előállított, alacsony belső súrlódású motorolajok, amelyek HTHS viszkozitása a 2,6 és 3,5 mPas közötti, alacsony értéktartományban van. Olyan - általában nem a legkorszerűbb - személygépkocsikés könnyű haszongépjárművek benzin- és dízelmotorjaihoz alkalmazható, amelyek kifejezetten kis viszkozitású motorolajokhoz vannak tervezve. Az A1/B1 specifikációjú motorolajok bizonyos, nagyobb viszkozitású motorolajat igénylő motortípusokhoz nem alkalmazhatók. Ilyen esetben a gépkönyvi ajánlásokat be kell tartani. Az A1/B1 korábban a Ford WSS-M2C-913 A és B specifikációkkal volt összeköthető, de az ACEA rendszer 2008-as revíziója után az új Ford WSSM2C-913-C követelmény alapját már az ACEA A5/B5 jelenti, így az A1 /B1 jelentősége ebből a szempontból is csökken. Az ACEA 2008 új vizsgálatai az A1/B1 kategóriában is jelentősen szigorúbbak a korábbiaknál, ezért az A1 /B1-2008 minősítésű termékek a kopásvédelem és az iszapképződés elleni védelem tekintetében lényegesen jobbak elődeiknél. Az alapolajuk jellemzően API Group III (hidrokrakkolt vagy hidroizomerizált) kategóriájú. (Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru)

 A3/B3: Jelenleg mondhatni a leggyakoribb ACEA motorolajteljesítményszint, amely a személygépkocsi és könnyű haszongépjármű benzin- és dízelmotorok széles köréhez megfelelő. Általában régebbi fejlesztésű motorokra vonatkozó előírás, mivel a legkorszerűbb motortechnikával járó követelmények már meghaladják az A3/B3 műszaki színvonalát. A SAE 10W-40-es változatok alapolaja jellemzően az API Group I és Group III csoportból kerül ki, a SAE 15W-40-esek többnyire API Group l-es alapolajúak, de a 2008-as szigorításokat követően e viszkozi­tásosztályban is felmerült a műszaki igény az API Group lll-as alapolajok használatára is. A 2008-as változás hatására az A3/B3-as motorolajok iszapképződés és kopás elleni védelme is jelentősen javult, és kisebb mértékben a dugattyútisztasági tulajdonságok is javultak.

 A3/B4: A szokványos, nagy tömegben gyártott motorolajok felső kategóriájára jellemző műszaki előírás. Nagy teljesítményű benzin- és közvetlen befecskendezésű dízelmotorokhoz kifejlesztett követelményszint, amely azon­ban alkalmazható azokban a motorokban is, amelyekre a B3 előírás vonatkozik. A jellemző alapolajok viszkozitásosztályonként: SAE 10W-40 - olyan keverékek, amelyek API Group I, Group II és Group III kategóriájú alapolajokat egyaránt tartalmazhatnak. SAE 5W- 40 és 5W-30- általában tisztán API Group III alapolaj a jellemző; SAE 0W-30 - API Group IV (poli-alfa-olefin) alapolaj jellemző jelenleg. Az A3/B4 kategóriájú olajok 2008 után jóval hatékonyabbak lettek a dugattyúlerakódások, az iszapképződéssel és a kopással szembeni védelem tekintetében.

A5/B5: A felső kategóriájú, üzemanyag-takarékos motorolajok minősítése, hosszú olajcsere-periódusra, nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorokhoz. Az ilyen minősítésű motorolajokat alacsony belső súrlódás jellemzi, a HTHS viszkozitás a 2,9 - 3,5 mPas érték- tartományban fekszik. Az A5/B5 motorolajok - az A1 /Bl-esekhez hasonlóan - nem alkalmazhatók olyan motorokhoz, amelyek nem kifejezetten kis viszkozitású kenőanyag használatára vannak tervezve. Ilyen esetben a gépkönyvi előírásokat be kell tartani. Tipikus viszkozitásosztályuk SAE 5W-30, alapolajuk API Group III kategóriájú. Az autómárkák közül a Honda, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Renault, Subaru, Suzuki, Volvo, Dacia, Iveco bizonyos típusainak motorolaj-előírása.

A4: Ez a teljesítményszint mindeddig nem lépett életbe, nincs műszaki követelményekkel feltöltve. Már mintegy tíz év óta az ún. közvetlen befecskendezésű benzinmotorok kenőanyagai számára van fenntartva, már 2002-től. A dolog pikantériája, hogy közben az ilyen típusú keverékképzésű benzinmotorok száma szépen gyarapszik (VW TSI, FSI, BMW HPI, Mercedes-Benz CGI, Mazda stb.), ám az A4 még mindig nem lépett életbe. Ennek az a magyarázata, hogy időközben az érvényben lévő A/B kategóriák műszaki követelményei oly mértékben szigorodtak, hogy a közvetlen befecskendezésű benzinmotorok kenési igényeit is ki tudják elégíteni, illetve a motorgyártók olajspecifikációi tartalmazzák a szükséges követelményeket.

C1: A műszaki tulajdonságok csúcsán lévő, kifejezetten alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalmú, üzemanyag-takarékos motorolajok a részecskeszűrővel és hármas funkciójú katalizátorral ellátott személygépkocsi- és könnyűhaszongépjármű-motorokhoz, amelyek alacsony belső súrlódású, kis viszkozitású, alacsony hamu-, kén-, foszfortartalmú és 2,9 mPas-nál nagyobb HTHS viszkozitású motorolajat igényelnek. Habár a HTHS viszkozitás maximális értékét az előírások itt nem szabályozzák, a gyakorlatban a 3,0 mPas közötti értékek valósulnak meg. Tipikus viszkozitásosztályuk SAE 5W-30, alapolajuk API Group lll-as. Az ACEA Cl ésaJASO DL-1 előírások több tekintetben hasonlítanak egymásra, így pl. a kémiai határértékek tekintetében. Az e kategóriába tartozó motorolajok megnövelik a részecskeszűrő és a katalizátor élettartamát, és üzemanyag-megtakarítást is eredményeznek. A C1 műszaki követelményei 2004-ben és 2007-ben sem változtak, de a 2008-as általános ACEA revízió már ezt a kategóriát is érintette: a kopásvédelem és az iszapképződés elleni védelem lénye­gesen javult, az üzemanyag-takarékossági kívánalmak pedig az ACEA előírások között a legszigorúbbak lettek: 3,0% megtakarítást kell a C1 -es olajoknak elérni a SAE 15W-40 es referenciaolajhoz képest.

Figyelmeztetés: ezek az olajok nagyon alacsony hamutartalmúak és kis HTHS viszkozitásúak, ezért bizonyos motorokban nem alkalmazhatók. Ilyen esetben a gépkönyvi és gyártói előírásokat be kell tartani. Az ACEA C1 főként a Mazda és a Mitsubishi egyes típusaihoz használatos.

C2: Közepes hamutartalmú, üzemanyag-takarékos motorolajok, részecskeszűrővel és hármas funkciójú katalizátorral ellátott személygépkocsi- és könnyűhaszongépjármű- motorokhoz. Az üzemanyag-takarékosság e kategóriában is fontos követelmény, amelyek alacsony belső súrlódású, kis viszkozitású, közepes hamu-, kén-, foszfortartalmú és felülről nem korlátozott, de 2,9 mPas-nál mindenképpen nagyobb HTHS viszkozitású motorolajat igényelnek. Tipikus viszkozitásosztály SAE 5W-30, az alapolajok jellemzően API Group lll-as kategóriájúak. Az e kategóriába tartozó motorolajok megnövelik a részecskeszűrő és a katalizátor élettartamát, és üzemanyag-meg­takarítást is eredményeznek. Az ACEA 2008- as változtatásai után jelentősen szigorodott a kopásvédelem és az iszapképződés elleni védelemre vonatkozó követelmény. Figyelmeztetés: ezek az olajok bizonyos motorokban nem alkalmazhatók az alacsony HTHS viszkozitás miatt. Ilyen esetben a gépkönyvi és gyártói előírásokat be kell tartani. Az ACEA C2 egyes Honda, Mitsubishi, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota típusokban használatos.

C3: Közepes hamutartalmú motorolajok részecskeszűrővel és hármas funkciójú katalizátorral ellátott, elsősorban nagy teljesítményű személygépkocsi- és könnyűhaszongépjár- mű-motorokhoz. Az e kategóriába tartozó termékek HTHS viszkozitása 3,5 mPas-nál nagyobb, inkább a kenési biztonság, mintsem a kiemelkedő üzemanyag-takarékosság a fő szempont. Alkalmasak részecskeszűrős motorokhoz, és sok autógyár ezt a teljesítményszintet írja elő vagy építi be saját motor- ola¡-követelményei közé. A jellemző viszkozitásosztályok: SAE 5W-30 vagy 5W-40, a szokásos alapolaj API Group lll-as. Széles körben, különböző Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Subaru, Suzuki típusokhoz használatos.

C4: Kifejezetten alacsony hamutartalmú motorolajok részecskeszűrővel és hármas funkciójú katalizátorral ellátott személygépkocsi- és könnyűhaszongépjármű-motorokhoz. Az e kategóriába tartozó termékek HTHS viszkozitása 3,5 mPas-nál nagyobb. Megnövelik a részecskeszűrő és a katalizátor élettartamát. Ezt a kategóriát az ACEA kifejezetten a Renault kezdeményezésére vette fel az előírások közé, az ACEA C4 az alapja a Renault RN0720 specifikációnak. Egyenlőre csak bizonyos Renault-típusok esetében előírt követelmény.

 
 

ACEA „E” kategória: nehézdízel motorolajok

E2  Altalános célú motorolajok szívó- és turbófeltöltött dízelmotorokhoz, közepestől nehéz igénybevételig, átlagos olajcsere periódusra.

E4  Viszkozitásstabil, öregedésálló motorolajok, amelyek kitűnő dugattyútisztaságot, kopásvédelmet és furattükrösödés elleni védelmet biztosítanak. Nagyteljesítményű, Euro 1, 2, 3 és 4 emissziós kategóriába tartozó dízelmotorokhoz ajánlott, különösen nehéz üzemi körülményekre, pl. hosszú olajcsereperiódusra, a gépkönyvi előírások betartása mellett. Alkalmazható néhány, kipufogógáz-visszavezetéses (EGR) motorhoz, részecskeszűrővel és anélkül, valamint néhány, szelektív katalizátoros (SCR) motorhoz is. 

E6  Alacsony szulfáthamú, foszfor és kéntartalmú, ún. „low SAPS”, viszkozitásstabil, öregedésálló motorolajok, amelyek kitűnő dugattyútisztaságot, kopásvédelmet és furattükrösödés elleni védelmet biztosítanak. Nagyteljesítményű, Euro 1, 2, 3 és 4 emissziós kategóriába tartozó dízelmotorokhoz ajánlott, különösen nehéz üzemi körülményekre, pl. hosszú olajcsereperiódusra, a gépkönyvi előírások betartása mellett. Alkalmazható kipufogógáz-visszavezetéses (EGR) motorokhoz, amelyek részecskeszűrővel felszereltek vagy anélkül üzemelnek, valamint szelektív NOx katalizátoros motorokhoz is (SCR). Az E6 specifikácijú motorolajok kifejezetten részecskeszűrős motorokhoz ajánlottak, amelyeket alacsony kéntartalmú (max. 50 ppm) dízel gázolajjal üzemeltetnek. Mindazonáltal, a motorgyártók ajánlásait, a kezelési utasításokat és a márkaszervizek ajánlásait figyelembe kell venni, ha kétségek merülnek fel a megfelelő motorolaj kiválasztásakor.

E7  Viszkozitásstabil, öregedésálló motorolajok igen hatásos dugattyú-tisztító képességgel és furattükrösödés elleni védőhatással. Kiváló kopásvédelmet biztosítanak és megakadályozzák a turbófeltöltőben a lerakódások képződését; koromkezelő képességük kiemelkedő. 
Nagyteljesítményű, Euro 1, 2, 3 és 4 emissziós kategóriába tartozó dízelmotorokhoz ajánlott, különösen nehéz üzemi körülményekre, pl. hosszú olajcsereperiódusra, a gépkönyvi előírások betartása mellett. Részecskeszűrő nélküli dízelmotorokhoz ajánlott, valamint a legtöbb kipufogógáz-visszavezetéses (EGR), valamint szelektív NOx katalizátoros motorhoz is. Mindazonáltal, a motorgyártók ajánlásait, a kezelési utasításokat és a márkaszervizek ajánlásait figyelembe kell venni, ha kétségek merülnek fel a megfelelő motorolaj kiválasztásakor.

E9    Alacsony szulfáthamú tartalmú, az API CJ-4 kémiai határértékeit és motorfékpadi tesztjeire épülő teljesítményszint (Cummins ISM, Mack T12 és T11 fékpadok), kiegészítve európai fékpadi tesztekkel: OM 501LA, OM 646 fékpadokkal, valamint turbófeltöltő lerakódásteszttel. Az európai gyártók közül egyelőre a Scania és az MAN mutat érdeklődést az új motorolaj kategória irányt, a többiek egyelőre nem tervezik a bevezetését.

 
 

Az API szintrendszer

Benzinüzemű motorok motorolajai

API  (SG) –( SH) – SJ - SL - SM – SN növekvő sorrendben

 • (SG):     1989-ben bevezetett katalizátorbarát, ólommentes benzinüzemhez alkalmas teljesítménykategória.
 • SH:    1994-től érvényes, az API SG jóváhagyatási folyamatának szigorításán alapuló kategória.
 • SJ:    1996-ban életbe lépett, jelenleg érvényben lévő amerikai benzines teljesítményszint. Jelentős magas hőmérsékletű lerakódás csökkenés, alacsonyabb kéntartalom és illékonyság, illetve növelt üzemanyag-takarékosság jellemzi.
 • SL:    2001 júliusától érvényes teljesítményszint, különösen a kopásvédelem, az öregedésállóság és az energiahatékonyság terén támaszt fokozott követelményeket.
 • SM:     Minden jelenleg használatban lévő gépjárműmotorhoz. Bevezetve 2004.11.30-tól. Az SM olajok fokozott öregedésállósággal, jobb lerakódás elleni védelemmel, jobb kopásvédő képességgel és kedvezőbb hidegtulajdonságokkal rendelkeznek, mint az eddigi teljesítményszintűek. Néhány SM kategóriájú motorolaj megfelel az ILSAC GF-4 specifikációnak és/vagy energiatakarékos (EC) olajnak minősíthető. Az SM olajokban alkalmazható adalékelemek foszfortartalma és kéntartalma a korábbi telejsítményszintekhez képest korlátozott, a jobb katalizátor-kompatibilitás érdekében.
 • SN:    2010 októberében kerül bevezetésre. Alapvetően az ILSAC GF-5 műszaki követelményeit veszi át, de a minősíthető SAE viszkozitás osztályok köre szélesebb, tartalmazza a 10W-XX osztályokat is. Az API SN minősítésű motorolajokat 85% bioetanolt tartalmazó E85 üzemanyag használata mellett is tesztelik. Csökken a katalizátormérgező foszfor- és kéntartalom, a hangsúly a SAE 0W-20, 5W-20 viszkozitás osztályokon van. A szigorú vizsgálati határértékek miatt az iszapképződésnek jobban ellenálló hidrokrakkolt alapolajok és a belső motortisztaságot elősegítő korszerű hamumentes antioxidáns, detergens-diszpergens és súrlódásmódosító adalékok kerülnek előtérbe.

Dízel motorolajok:

API (CC) - (CD) – CF - (CE) - CF-4 - CG-4 - CH-4 – CI-4 – CJ-4

 • (CD):    1955-től érvényes nehézüzemű dízel és turbódízel kategória.
 • CF:    1994-től API CD-t váltotta fel. Gyakori, közepesen magas teljesítményszint nehézüzemű dízel motorokhoz.
 • (CE):    1987-ben bevezetett kategória. Az API CD-hez képest 3 új fékpadi vizsgálattal (NTC 400, Mack T-7, Mack T-6) bővítve.
 • CF-4:    1991-ben az API CE-t váltotta fel. Új vizsgálat a dugattyútisztaságra: Cat 1K a Cat 1G2 helyett.
 • CG-4:    1995. január 1-jétől érvényes, magasabb szintű motorvédelmet biztosító teljesítményszint.
 • CH-4:    1999-től bevezetett, az API CG-4-et meghaladó, hosszú csereperiódusra alkalmas rendkívül környezetbarát motorolaj specifikáció.
 • CI-4:    2002-ben bevezetett kategória, nagy fordulatszámú, négyütemű dízelmotorokhoz, amelyek megfelelnek a 2004-ben bevezetetndő amerikai kipufogógáz-előírásoknak. Az ilyen minősítéssú motorolajok legfeljebb 0,5 tömeg-százalékban ként tartalmazó dízel üzemanyagok alkalmazása esetén használhatók. Kifejezetten kipufógógáz-visszavezetéssel ellátott motorokhoz (EGR). Optimális védelmet nyújt korrózió ellen, a korom által okozott motorkopás ellen, véd a a dugyattyú lerakódással szemben, és ellenáll a korom tartalom növekedése miatt bekövetkező alacsony- és magas hőmérsékleti viszkozitás-változásnak. Alkalmazható az API CH-4, CG-4, CF-4 specifikációjú olajokat igénylő motorokban is.

Megjegyzés: létezik CI-4 PLUS” minősítés is, azoknak az olajoknak a megjelölésére, amelyek magasabb szintű korom okozta viszkozitás-növekedés elleni védelemmel, valamint az SM előírásnál kedvezőbb nyírásstabilitással rendelkeznek. Úgy, mint az EC jelölés, ez a jelölés is megjelenik az API által kiadott, a flakonon feltüntethető „donut”-on.

 • CJ-4:    2006-ban bevezetett új kategória, nagy fordulatszámú, négyütemű országúti dízelmotorokhoz, amelyek megfelelnek a 2007-ben bevezetett amerikai kipufogógáz-előírásoknak. SAPS-szintje majdnem olyan alacsony, mint az ACEA E6-ra jellemző szint. Az ilyen minősítéssú motorolajok legfeljebb 0,5 tömeg-százalékban ként tartalmazó dízel üzemanyagok alkalmazása esetén használhatók. Optimális védelmet nyújt a katalizátor-mérgezés, részecskeszűrő-eltömődés, motorkopás ellen, véd a a dugattyú lerakódással szemben, és ellenáll a korom tartalom növekedése miatt bekövetkező alacsony- és magas hőmérsékleti viszkozitás-változásnak. Alkalmazható az API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 specifikációjú olajokat igénylő motorokban is.
 
 

 

JASO dízelmotorolaj szabvány (JASO M 355: 2008)

A JASO  három kategóriát fogalmaz meg dízelmotorok kenőanyagaira:
DH-1:     2000-ben bevezetett előírás, amely 500 ppm körüli és annál kisebb kéntartalmú üzemanyagok használata mellett alkalmazható előnyösen, nehéz haszongépjármű és autóbusz motorokhoz. Magas bázikus adaléktartalom jellemzi. A követelmények egy része az API CH-4-nek megfelelő (oxidációs stabilitás, korróziógátlás), a kopás- és lerakódásteszteket japán motorfékpadokon végzik. Hűtött EGR-es motorokhoz nem vagy csak rövidített csereperiódusra alkalmazható. Részecskeszűrős motorokhoz nem alkalmazható. A Japán NST, illetve az EURO 2 és 3 környezetvédelmi előírásoknak megfelelő motortípusokhoz ajánlott.

DH-2:     2005-ben bevezetett kategória, amely 50 ppm-nél kisebb kéntartalmú üzemanyagok használata mellett, hűtött EGR-es és részecskeszűrős nehéz haszongépjármű és buszmotorokhoz alkalmazható. Csökkentett szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalmú, min. 5,5 mgKOH/g TBN jellemzi. A Japán NLT, illetve az EURO 4 és 5 környezetvédelmi előírásoknak megfelelő haszongépjármű motortípusokhoz ajánlott.

DL-1:    Csökkentett szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalmú, 50 ppm-nél kisebb kéntartalmú dízel gázolaj használata mellett alkalmazható, üzemanyag-takarékos motorolaj kategória személygépkocsi és könnyű haszongépjármű dízelmotorokhoz. 2005-ben vezették be SAE XW-20 és XW-30 viszkozitás osztályú motorolajokra. Az üzemanyag-takarékossági kritériumok az ACEA B1, az oxidációs stabilitási követelmények az ILSAC GF-3 előírásaival megegyeznek. Alkalmas részecskeszűrős dízelmotorokhoz is. A Japán NLT, illetve az EURO 4 és 5 környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autótípusokhoz ajánlott.

Global teljesítményszintek 
(személygépkocsi és könnyű haszongépjármű motorolajok)

A Global motorolaj specifikációkat az ACEA, az Alliance (Alliance of Automobile Manufacturers), az EMA (Engine Manufacturers Association)  és a JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) szervezetek közösen vezették be 2003-ban. A bevezetés célja, hogy olyan konzisztens előírásokat fogalmazzanak meg a motorolajokkal kapcsolatos elvárásokat illetően, amelyeket világszerte bármely motorgyártó könnyen értelmezhet. Mindhárom kategória követelményei között szerepelnek az oxidáció és szennyezőanyagok bejutása miatt bekövetkező viszkozitás-növekedés, levegővel való keveredési tulajdonságok és mechanikai nyírás miatt bekövetkező viszkozitás csökkenéssel kapcsolatos elvárások. 
A Global előírás jelenleg három kategóriát tartalmaz:

DLD-1: SAE XW-30, XW-40, XW-50 viszkozitás osztályú motorolajokra. Alapvető elvárásokat fogalmaz meg a motorolaj kopáscsökkentő képességét, nagy hőmérsékleten mutatott stabilitását és koromkezelő képességét illetően. Különös figyelmet fordít a rozsdavédelemre, ami lehetővé teszi az olyan országokban való alkalmazhatóságát, ahol az üzemanyagok kéntartalma magas.

DLD-2: SAE XW-20, XW-30 viszkozitás osztályú motorlolajokra. Szigorúbb előírások minden tekintetben, mint a DLD-1 esetében, kifejezetten üzemanyag-takarékos kategória. Alacsony kéntartalmú üzemanyagok használata mellett is alkalmazható.

DLD-3: SAE XW-30, XW-40, XW-50 viszkozitás osztályú motorolajokra. A legmagasabb teljesítményszint a három közül. Alacsony kéntartalmú üzemanyagok használata mellett is alkalmazható. Különös figyelmet fordít a dugattyú tisztasági, nyírásstabilitási követelményekre.

Vízhűtéses kétütemű motorok kenőanyagai

A külső szerelésű, vízhűtéses motorok (hajó- vagy csónakmotorok) kenőanyagaira vonatkozó előírásokat NMMA szabvány tartalmazza:
NMMA (BIA) TC-W – elavult
NMMA TC-WII® - elavult
NMMA TC-W3® - elavult
NMMA Recertified TC-W3® - jelenleg érvényes
1994-ben az addig létező TC-W3® előírás szerint specifikált olajokat újra kellett minősíteni két, 15 lóerős Mercury motoron végrehajtott fékpadi vizsgálat szerint. Az újraspecifikált olajok licensz számai „R” betűvel kezdődnek, a régi licensz számok pedig 3-assal.

 

HAJTÓMŰOLAJOK

Mechanikus hajtóművek

A mechanikus hajtóműolajok feladatai

A hajtóműolajoknak a következő összetett tulajdonságokkal kell egyidejűleg rendelkezniük:
    •  kopásgátló tulajdonságok (filmszilárdság, jó kenési tulajdonság, illetve EP hatás),
    •  optimális folyási tulajdonságok (alacsony hőmérsékleten minél kisebb, magas hőmérsékleten megfelelően hordképes filmet biztosító
       viszkozitás, elegendőn alacsony folyáspont),
    •  korróziógátló tulajdonság (átmeneti korrózióvédő hatás és a korróziós kopás minimális értéke),
    •  összeférhetőség tömítőanyagokkal,
    •  a tulajdonságok megtartása  hosszú időn keresztül: öregedésállóság, oxidációs stabilitás, mechanikai stabilitás.

SAE J 306 viszkozitás osztályok

A viszkozitás szerinti osztályozás alapját a legelterjedtebb nemzetközi rendszer a SAE J 306 szabvány képezi. 

 
SAE J306 osztály Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s 150000 mPas viszkozitáshoz tartozó hőmérséklet (°C,max)
min. max.
70W 4,1 - -55
75W 4,1 - -40
80W 7 - -26
85W 11 - -12
80 7 <11,0 -
85 11 <13,5 -
90 13,5 24 -
140 24 41 -
250 41 - -
 

Mechanikus hajtóműolaj teljesítményszintek

A teljesítményszint szerinti API osztályozási rendszert a következő táblázatban mutatjuk be, az egyes jellegzetességek és alkalmazási területek feltűntetésével. A GL jelölés az angol Gear Lubricant  (hajtómű kenőanyag) kezdőbetűiből adódik.
 

 
API jelölés Üzemelési körülmények Jellemző felhasználási helyek
GL-1
(inaktív)
Adalékolatlan, vagy oxidáciúgátló, habzásgátló ésdermedéspont csökkentő adalékkal ellátott, nem EP hatású kenőanyag. Csak igen kevés helyen. elsősorban könnyü terhelésű, csekély felületi nyomású ívelt fogazású hajtómüveknel, tengelyeknel alkalmazható, ahol a felületek relatív csúszása igen csekély.   Eaton, Freightliner, Scania, Volvo mechanikus sebességváltók,építőipari és mezőgazdasági gépek hajtómüvel (Aveling, Marshall, Faun, Fiat-Allis, Manitou, Michigan)  
GL-2
(inaktív)  
Az előzőnél magasabb adalékolás szintű hajtóműolaj EP hatás nélkül. Kis terhelésű gépjármű csigahajtásokhoz. Európai berendezésekhez igen korlátozottan használható  
GL-3
(inaktív)
Mechanikus sebességváltókhoz kis és közepes terhelésű spirális fogazatú tengelyhajtásokhoz enyhe EP hatású kenőolaj. Több autógyár használja a sebességváltók első feltöltésére. Kis teljesítményű személygépkocsi sebességváltók (Daihatsu, Fiat, Subaru, Justy, Toyota, Yaris, stb.), egyenes fogazatú nagy teljesítményű sebességváltók (Maserati, Opel GT, Pontiac)
GL-4 Szinkronizált sebességváltók és mérsékelt terhelésű spirális fogazatú vagy hipoid hajtások közepes EP hatású kenőanyaga. A legáltalánosabban elterjedt specifikáció. Mérsékelt fordulatszámú és mérsékelt terhelésű hajtóművekhez. Széles körben nagyon sok gyártó által előírt specifikáció elsősorban személygépkocsik, transzporterek transzaxiális hajtásaihoz.
 
GL-5 Erősen igénybevett különösképpen hipoid hajtások, hátsó tengelyek, differenciálművek, illetve lökésszerűen terhet hajtóművek nagy EP hatású kenőanyaga. Nagy fordulatszámú és nagy terhelésű hajtóművekhez. Alacsonyabb teljesítményszintet igénylő kenési helyekre nem minden esetben felel meg. Könnyű és nehéz haszongépjárművek sebességváltói és tengelyhajtásai off road gépek tengelyhajtásai, nagy teljesítményű személygépkocsik mechanikus sebességváltó, és differenciálművei
 
GL-6
(inaktív)
Nagyon magas EP hatású kenőanyag rendkívüli igénybevételű nagy gördülőkör eltolású hipoid hajtásokhoz. Mivel a járműgyártók ilyen szerkezeteket nem építenek be ezért ezt a specifikációt és a hozzá készített berendezés visszavonták. -
MT-1 Termikus oxidációt gátló inhibitorokat és EP adalékot tartalmazó hajtóműolajok, nagy teljesítmény és forgatónyomaték átvitelére alkalmas, nem szinkronizált mechanikus váltó művekhez, amelyekhez a GL-1 és GL-5 közötti specifikációk nem elegendőek. Az ilyen hajtóműveket jellemzően buszokban vagy nehéz haszongépjárművekben alkalmazzák. Eaton mechanikus sebességváltók,  Iveco differenciálművek
MIL-PRF-2105E 1995-ben bevezetett specifikáció amely kombinálja a MIL-L2105D és az MT-1 követelményeit. A MIL-L-2105D fizikai kémiai és tesztkövetelményei mellett tartalmazza az MT-1  szigorú elasztomer kompatibilitási előírásait is. A MIL-L-2105E követelményeit a SAE J2360 is átvette.
 
Az észak-amerikai piacokon forgalmazott haszongépjárművek (BMC, Dennis Eagle, Iveco, Meritor, Renault, Setra, Terberg, Western Star); mezőgazdasági gépek ( New Holland, Renault, Hesston) 
 
SAE J2360 Új globális minőségi szabvány, amely követelményeiben teljesen megfelel a MIL-L-2105E követelményeinek, azonban utóbbi mint katonai szabvány nem volt érvényesíthető mindenütt a világon. Tartalmazza a jelenleg érvényben levő API GL-5,  MT-1 követelményeit és a MIL-L-2105E esetében előírt szigorú üzemi tesztet is.
 
DAF haszongépjárművek differenciálművei, olajkenésű kerékcsapágyai
 

 

1995-ben a SAE műszaki bizottsága az API GL-1, GL-2, GL-3, és GL-6 követelményeit inaktívvá nyilvánította.

Automatikus hajtóművek munkafolyadékai

Hidromechanikus hajtóművek kenési rendszerei

Az automatikus nyomatékváltós gépkocsik részaránya nyugat-európai átlagban az elmúlt 15 év alatt megháromszorozódott, ma már megközelíti a 20%-ot.  Észak-Amerikában és Japánban az arányuk 85, illetve 75 %. A személygépkocsik automatikus sebességváltóival szemben egyre fokozódó elvárások jelentkeznek a kapcsolási komfortot, a hatásfokot és az élettartam kenés megvalósítását illetően. Az ATF-ekre (Automatic Transmission Fluid) vonatkozó gépgyártói előírások a szigorodó elvárásoknak megfelelően egyre gyorsabb ütemben változnak. Ezek az előírások különösképpen az ATF-ek öregedésállóságát, viszkozitási tulajdonságait és súrlódási karakterisztikáját teszik próbára.

Az ATF folyadék feladatai hidromechanikus automatikus váltóművekben

    •  Hidraulikus erőátvitel megvalósítása
    •  hidraulikus vezérlőfolyadék szerep
    •  speciális habzásgátló tulajdonság 
    •  hőelvezetés
    •  megfelelő súrlódási karakterisztika biztosítása
    •  mechanikus váltóelemek kenése
    •  szélsőséges hőmérsékletek elviselése
    •  a hajtómű elemeinek korrózióvédelme
    •   tömítőanyagokkal való összeférhetőség

Az automata hajtóműolajok minősítési vizsgálataira és a követelményekre vonatkozó előírások tradicionálisan az egyes gyártókhoz (korábban kizárólag amerikai: GM, Ford, Chrysler; újabban Mercedes-Benz, VW, ZF és Voith is) fűződnek, a motorolajok és mechanikus hajtóműolajok minősítéséhez hasonló nemzetközi előírások jelenleg nincsenek ezen a területen. A 90-es években a korábban hidromechanikus fokozat kapcsolás-vezérlést felváltotta a számítógéppel irányított, elektrohidraulikus beavatkozó elemekkel történő vezérlés, amely lehetővé tette a sebességváltó funkciók jelentős kibővülését. Az elektronikus vezérlés nyomán a korábbinál finomabb, nyomaték-ingadozás mentes fokozatváltás és sokkal hatásosabb motorfék hatás vált lehetővé, amelynek feltétele a váltómű mechanikus részében elhelyezett, a különböző bolygómű-áttételeket kapcsoló, ATF folyadékban úszó lamellás kuplungok gyors nyitása-zárása. Ez speciális súrlódási karakterisztikát kíván az ATF-től. Az ATF-ek öregedésállóságát tekintve is egyre szigorodnak az elvárások, előtérbe kerülnek az alapolajok és adalékcsomagok olyan típusai, amelyekkel lehetőség nyílik a személygépkocsi váltóművek élettartam kenésére, a haszongépjármű ATF-ek élettartama pedig meghaladhatja a 100 ezer km-t.. 

ATF specifikációk

 
Gyártó  ATF Specifikáció Leírás
Allison C4/TES-228 1989-ben haszongépjárművekhez bevezetve.  Többfokozatú motorolajok (API CF-CH4, SAE 0W-30, 10W-30, 5W-40, 14W-40), egyfokozatú motorolajok SAE 10W, SAE 30 és Dexron III minősítésű ATF olajok.Allison C4 folyadékokra nem adnak ki újabb minősítéseket
TES-295 1999-ben bevezetve, kizárólag nehéz körülmények között üzemelő, hosszú csereperiódusú ATF olajok
TES-353 2003-ban szervíz feltöltésű ATF a legnehezebb körülmények között üzemelő off-highway járművekhez bevezetve
TES-389 2006-ban haszongépjármű Dexron III H típusú automatikus sebességváltókhoz bevezetve
Chrysler Chrysler 7176 Az elsőkerékhajtású Chrysler modellek transzaxiális váltóihoz
Chrisler 7176D (ATF+2) Kiegészítve fokozott hidegfolyási követelményekkel és oxidációval szembeni ellenállóképességgel, 1997-ben bevezetve.
Chrysler 7176E (ATF+3) Kiegészítve növelt nyírásstabilitással és jobb alapolajok használatára vonatkozó követelménnyel. A négyfokozatú automatákra vonatkozó követelmény Dexron-ra vagy Mercon-ra nem alkalmazható.
Chrysler ATF+4 (ATE) Bevezetve 1998-ban. Az ATF+4 szintetikus és helyettesíti az ATF+3 munkafolyadékokat. Elsőként a 2000-es és 2001-es modellévben írták elő, a korábbi Chrysler automatákhoz is használható, kivéve az 1999-es és régebbi minivan-ok 41TE/AE automatával. Chrysler ATF+4 minőségű munkafolyadékot kell használni minden olyan gépkocsihoz, ami gyárilag is ATF+4 minősítésű hajtóműolajjal volt feltöltve. A piros színezék a folyadékban idővel módosulhat. Az olaj öregedésével a színe sötétedik, és inkább barnásnak látszik. Az ATF+4 típusú folyadékok egyedi szaga is változik a használat során.
Chrysler ATF+5 A 2002-es és annál fiatalabb modellekhez
Ford Type F 1967-ben bevezetve a GM automatikus sebességváltókhoz. A Toyota által is alkalmazott előírást 1995-ben vonták vissza.
Type CJ Speciális munkafolyadék Ford C6 sebességváltókhoz. Hasonló a Dexron II-höz. Nem alkalmazható azokhoz a váltókhoz, amelyek Type F típusú folyadékot írnak elő. Mercon vagy Mercon V típusú folyadékkal helyettesíthető.
Type H Kisebb mennyiségben igényelt Ford specifikáció, amely különbözik a Dexron és Type F specifikációktól. Mercon vagy Mercon V típusú folyadékkal helyettesíthető.
Mercon 1987-ben bevezetve, nagyon hasonló a Dexron II-höz. Megfelelő a korábbi gyártású Fordokhoz, kivéve, amelyek Type F típusú folyadékot igényelnek. 2007. július 1-jétől a Ford megszüntette a Mercon típusú folyadékok gyártását és a licenszek kiadását. A Ford szerint a Mercon típusú ATF-et igénylő helyekre Mercon V típusú folyadékok alkalmazhatóak.
Mercon V 1997-ben bevezetve. Helyettesíti a Mercon típusú munkafolyadékokat. Ez a jelenlegi ATF specifikáció a legújabb Ford típusokhoz.
Mercon SP A legújabb súrlódás módosító adalékkal ellátott ATF kizárólag Ford TorqShift sebességváltókhoz. Nem alkalmazható olyan sebességváltókhoz, amelyek Mercon vagy Mercon V típusú munkafolyadékot igényelnek.
General Motors Type A Suffix A 1957-ben bevezetve, visszavont specifikáció
Dexron B 1967-ben bevezetve, visszavont specifikáció
Dexron II C 1973-ben bevezetve, visszavont specifikáció
Dexron II D 1981-ben bevezetve, visszavont specifikáció
Dexron II E 1991-ben bevezetve, visszavont specifikáció
Dexron III A Dexron II E specifikációt helyettesíti, szigorúbb oxidációs és korróziós tulajdonságok a GM elektronikus vezérlésű automatikus váltóihoz.
Dexron III (H) A Dexron III módosított változata, bevezetve 2004-ben
Dexron III/Saturn Speciális előírás a Saturn váltókhoz.
Dexron VI Bevezetve 2005-ben a GM Hydra-Matic 6L80 6 fokozatú, hátsókerék-hajtású modellek sebességváltóihoz. A Dexron VI helyettesíti a Dexron II és III specifikációkat, és alkalmas a GM vagy más által gyártott sebességváltókhoz, amelyekhez Dexron II vagy III specifikáció volt előírva.
 

ALAPOLAJOK

 
API alapolaj kategória Kéntartalom (%)   Telítettség Viszkozitás index Viszkozitás indexre utaló jelölés
Group I > 0,03 és/vagy < 90 80-120 LVI, MVI, HVI
Group II < 0,03 és > 90 80-120 LVI, MVI, HVI
Group III < 0,03 és > 90 > 120 VHVI
XHVH
Group IV Az összes polialfa-olefin (PAO) XHVI
Group V Minden egyéb, amit nem tartalmaznak az I, II, III, IV kategóriák (pl. észterek)  
 

 

LVI: Low Viscosity Index
MVI: Medium Viscosity Index
HVI: High Viscosity Index
VHVI: Very High Viscosity Index
XHVI: Extra High Viscosity Index

 
API alapolaj kategória Gyónási módszer Alapolajok jellemzői
Group I Oldószeres finomítás, gyorsfagyasztásos viaszmentesítés Group I-es alapolajok a legkevésbé finomított termékek az összes kategória közül. Általában különböző hosszúságú és típusú szénhidrogén láncok keverékei. Nem egységes szerkezetűek, jó néhány motor- és hajtóműolaj készül Group I-es alapolajból, de nem alkalmasak nehéz igénybevételre és hosszú csereperiódusra.
Group II Hidrogénes kezelési eljárás és finomítás Általánosan használt alapolajok az ásványi motor- és hajtóműolajok gyártásához. Jó kenési tulajdonságaik, viszonylag alacsony párolgási hajlamuk van, oxidációs stabilitásuk megfelelő. Dermedéspontjuk, alacsony hőmérsékleten mutatott viszkozitásuk és nagy nyomáson mutatott kopásvédő tulajdonságaik azonban éppen csak kielégítőek.
Group III Hidrogénes kezelési eljárás és finomítás A legmagasabb fokon finomított ásványi alapolajok. Habár szerkezetük nem kémiai reakciók során alakul át, nagyon kedvező tulajdonságok sorával rendelkeznek, mint pl. egységes molekulaszerkezet és stabilitás. Nagy teljesítményszintű motor- és hajtóműolajok alapolajai, amelyek akár hosszú csereperiódusra is alkalmazhatóak.
Group IV Kémiai reakciók, szintézis Kémiai úton előállított szintetikus alapolajok. A polialfa-olefinek a legnagyobb mennyiségben gyártott szintetikus alapolajok. Adalékokkal kombinálva kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyon stabil szerkezetű egységes szénhidrogén molekulákból állnak, a szénhidrogénláncok hossza a gyártási technológiával előre meghatározható. Részarányuk a 2000 körüli gyors növekedés után a Group III olajok kedvezőbb ára és egyre javuló tulajdonságai miatt kissé visszaszorult, de egyes nagy teljesítményszintű közlekedési motor- és hajtoműolajok, valamint a hosszú csereperiódusú ipari kenőanyagok kihagyhatatlan alapanyagai.
Group V Kémiai reakciók Általában a kenőanyag adalékok alkotórészeikent vannak jelen a kész formulákban. A szilikonok, észterek. poliol-észterek stb. általában nem kizárólagos alapolajok a szintetikus késztermékekben, hanem Group IV alapolajokhoz kisebb arányban keverve előnyös tulajdonságokat kölcsönöznek az alapolajoknak, pl. javítják az adalékoldhatóságot, az elasztomerekkel való összeférhetőséget, a határkenési tulajdonságokat és az alapolaj tapadóképességét a fémfelületekhez, A polialkilén glikolok ipari hajtóműolaj alapolajként speciális, nagy súrlódás- és berágódásveszélynek kitett alkalmazásokban használatosak.
 

A Group VI jelölésű kategóriát az API még nem vezette be. Ezt a kategóriát az ACEA határozta meg a szintetikus poliinternál olefin bázisú (PIO) alapolajok részére.

ADALÉKOK

Tipikus kenőanyag adalékok 

 

Reológiai (folyási tulajdonságokat befolyásoló) adalékok

Funkció Adaléktipus Működési elv
Dermedéspont csökkentők

Poli-metakrilát (polimer)

A folyási tulajdonságok javítása alacsony hőmérsékleten
Viszkozitás módosítók Észter típusú polimerek poli-metakrilátok, szénhidrogén típusú vegyületek (polí-izobutilének, kopolimerek) Az üzemi hőmérséklettartományban növeli a viszkozitást, ezáltal csökkenti a motorolaj viszkozitásának hőmérséklet függőségét
Súrlódás csökkentők EP-adalékok, zsírsavak, zsírsav származékok, szerves aminok. egyéb fémorganikus (Mo) vegyületek Vegyes súrlódás és határkenés állapotában csökkentik a súrlódási veszteséget

Teljesitményadalékok

Funkció Adaléktipus Működési elv
Detergensek Kalcium- magnézium szulfonátok, -fenátok. -szalicilátok Lényegében tisztító komponensek, amelyek a magasabb hőmérsékleten üzemelő motorban létrejövő folyamatok ellenében küzdenek. Egyes detergens fajták nagyon jó oxidációgátló tulajdonsággal is rendelkeznek.
Diszpergensek (hamumentes) Poli-izobutilén-szukcinimidek A már kialakult szennyeződéseket távolítják el az olajból. Alacsony hőmérsékleten működnek. Koromrészecskék, szilárd szennyeződések kopásfémek lebegtetése az olajban, Iakk- és iszapképződés megakadályozása.
Öregedésgátlók (antioxidáns) Cink-ditiofoszfát, fenolok, aminok, fém-szalicilátok Az olaj oxidációjának és túlzottviszkozitás-növekedésének megakadályozása
Korróziógátlók Kalcium- és nátrium-szulfonátok, szerves aminok Vékony, víztaszító védőfilm képzése a fémfelületeken, ezáltal a víz, szerves és szervetlen savak, fémkloridok -bromidok, kénvegyületek korrozív hatásának kiküszöbölése
Kopáscsökkentők Cink-ditiofoszfát, szerves foszfátok, szerves kénvegyületek, telitettzsírsavak, dikarbonsavak Poláros vegyületek, amelyek szorpciós kötésekkel kapcsolódnak a fémfelületekhez, és ezáltal kis súrlódású védőfilmet képeznek
Habzásgátlók Szilícium tartalmú vegyületek (poli-dimetilsziloxán), szilikonolajok Csökkenti az olaj és a levegő közötti felületi feszültséget ezáltal megakadályozza a levegôbuborékok kialakulását
 

Végül nézzük a gyártói jóváhagyásokat:

Gyártói jóváhagyások:

Ford

 • Ford WS M2C913-A   Motorolaj előírás korszerű benzines és dízelmotorokhoz.
 • Ford WS M2C913-B  A 913A előírás további szigorításán alapuló specifikáció.
 • Ford WS M2C934-A   Hosszú csereciklusú előírás, a legújabb benzines és részecskeszűrős dízelmotorokhoz.

Mercedes-Benz

 • MB 229.1.  1997. január 1-től életbe lépett dízel-, benzines motorolaj jóváhagyás
 • MB 229.3   Szigorított, energiatakarékos ( SAE 0W-, SAE 5W- ) előírás dízel-, benzines motorokhoz.
 • MB 229.31 A 229.31 követelményein alapuló, kémiai korlátozásokkal (alacsony SAPS tartalom) rendelkező specifikáció.

Előírás a dízel részecskeszűrővel épített motorokhoz.

 • MB 229.5   Hosszú csereperiódusú (Longlife Service Oil), energiatakarékos motorolaj, dízel- és benzines motorokhoz.
 • MB 229.51  Hosszú csereperiódusú (Longlife Service Oil), energiatakarékos motorolaj, benzines és részecskeszűrővel szerelt dízelmotorokhoz.

Opel

 • GM-LL-A-025   30.000 km-es jóváhagyás a legújabb benzines motorokhoz.
 • GM-LL-B-025   Szuperhosszú – egyes motorokban akár 50.000 km-es – jóváhagyás a legújabb Opel dízelmotorokhoz.

PSA

2009-ben a Peugeot és a Citroën márkákat jegyző, francia PSA csoport saját motorolaj-szabványokat bocsátott ki, hogy pontosabban meg tudja határozni az általa gyártott autókhoz elvárt motorolajok minőségét és összetételét. Összesen 4 szabványról van szó, amelyekről egyelőre nem sok információ forog közkézen, de azt tudni lehet, hogy mindegyik valamely ACEA szabványra épül.

 • PSA B71 2290    2009-ben bevezetett motorolajszabvány. Alacsony SAPS szintű motorolajat követel meg, amely alkalmas dízel részecskeszűrős konstrukciókhoz, valamint Euro 5 motorokhoz. Az olajnak teljesíteni kell az ACEA C2 vagy C3 elvárásait, illetve további PSA specifikus teszteket.
 • PSA B71 2294    2009-ben bevezetett motorolajszabvány. A megfelelő olajokkal szemben alapkövetelmény az ACEA A3/B4 teljesítése, továbbá meg kell feleljenek bizonyos PSA specifikus teszteknek.
 • PSA B71 2295    Az 1998-as modellévnél korábbi Peugeot/Citroën autókhoz való motorolaj. A teszt követelményei egyenértékűek az ACEA A2/B2 szabvány követelményeivel.
 • PSA B71 2296    2009-ben bevezetett motorolajszabvány. A megfelelő olajokkal szemben alapkövetelmény az ACEA A3/B4 teljesítése, továbbá meg kell feleljenek bizonyos PSA specifikus teszteknek.

Volkswagen

 • VW 500.00     Üzemanyag-takarékos benzines motorolaj (SAE 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40) 2000 előtti gyártású motorokhoz.
 • VW 501.01     Általános benzines motorolaj, 2000 előtti gyártású motorokhoz.
 • VW 502.00     Általános benzines jóváhagyás nem feltöltött, korábbi tervezésű motorokhoz.
 • VW 503.00     Meghosszabbított – 30.000 km-es – csereperiódusú, energiatakarékos, SAE 0W-30 viszkozitású motorolaj Otto motorokhoz. (HTHS < 3.0 mPas)
 • VW 503.01     Meghosszabbított csereperiódusú előírás erősen forszírozott (pl. Audi TT 1.8 Turbo és S3 1.8 Turbo) motorokhoz. (HTHS > 3.5 mPas)
 • VW 504.00    A legújabb, változó hosszúságú szervizintervallumra alkalmas (15.000 km/ 1 év, max. 30.000 km/2 év),  long life motorolaj előírás Otto-motorokhoz. Alkalmazható Long Life üzemben: a korábbi VW 503 01, 503 00 követelményű motorokban. Normál, 15.000 km-es olajcsere ciklussal: a korábbi (VW 500 00), 501 01 és 502 00 követelményű motorokban.
 • VW 505.00     Turbó-dízel motorolaj előírás korábbi tervezésű VW TDI motorokhoz.
 • VW 505.01     Előírás VW PDE ( Pumpe Düse Einheit – egybeépített dízel adagoló-porlasztó típusú) – TDI motorokhoz.
 • VW 506.00      Meghosszabbított csereperiódusú, energiatakarékos, SAE 0W-30 viszkozitási osztályú motorolaj az új generációs (nem PD TDi ) dízel motorokhoz.
 • VW 506.01    Meghosszabbított csereperiódusú előírás VW PDTDi motorokhoz Magában foglalja a VW 503 00 és 506 00 előírásokat is.
 • VW 507.00    A legújabb, változó hosszúságú szervizintervallumra alkalmas (15.000 km/ 1 év –től max. 30.000/ 35.000/ 50.000 – típustól függően – max. 2 év) long life motorolaj előírás dízelmotorokhoz. Dízel részecskeszűrővel ellátott VW motorok követelménye. Nem alkalmazható: V10 és soros 5 hengeres (R5) VW TDI motorokban kizárólag VW 506 01, illetve 1998-tól 2001 júl.-ig, normál csereintervallumú VW Pümpe Düse (PD TDi) motorokhoz kizárólag 505 01 jóváhagyású motorolaj használható.

Reméljük sikerült átfogóan bemutatni a motorolaj minősítéseket. Ha mégis megválaszolatlan kérdése maradt, írja meg nekünk az info@premiumolaj.hu címre.

Tartalomhoz tartozó címkék: hír