Termékek Menü
+36-70-7763773

Vásárlási feltételek

 1. Általános tudnivalók

A Premiumolaj.hu webáruházban elektronikus úton, vagy telefonon lehet rendelni, vásárolni.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A rendelésfelvétel munkanapokon történik. A rendelést 24 órán belül feldolgozzuk.
A telefonszámát (elsősorban mobilt ) minden esetben adja meg! Telefonszám megadása nélkül a megrendelést nem áll módunkban teljesíteni! A megrendelés érvényességét telefonon ellenőrizhetjük valamint a kiszállítás is ez alapján történik.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, árak a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt.
Fenntartjuk a jogot a rendelések vagy a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Szállítás várható teljesítése: a megrendeléseket 2-4 munkanapon belül teljesíti cégünk, amennyiben az adott termék raktáron van.Csomagjainkat futárszolgálat viszi házhoz. A fuvarozótól történő átvételnél MINDIG ELLENŐRIZZE, hogy a szállítmány nem sérült-e! Utólagos reklamációt nem fogadhatunk el.

Szállítási Információ :  Megrendelő elfogadja, hogy a termék értkesítés közvetített szolgáltatást tartalmaz (szállítási költség), amely a számlán feltüntetésre kerül. A közvetített szolgáltatást ELADÓ változatlan formában (de nem feltétlenül változatlan áron) továbbértékesíti és kiszámlázza VEVŐ felé.

Kézbesítési díjazás: A kiszállítás díjai a vásárlás és szállítás menüpont alatt láthatók. Minden 25.000 Ft feletti rendelés esetén INGYENES házhoz szállítást biztosítunk! Egyedi esetekben súlyos termékek nagyobb mennyiségű rendelése esetén egyéni díjszabás lehetséges. A fizetés utánvétellel történik a futárnak. Cégünk az árváltoztatás jogát fenntartja, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállalunk.
 1. Garancia, szavatosság

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan gyári hibásak.

 1. A rendelésről részletesen

A Premiumolaj.hu áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Premiumolaj.hu felelősséget nem vállal.

Terméket kizárólag Magyarország területén áll módunkban kiszállítani.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

A kiszállítás 9-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti időintervallumban elérheti futárunk! (a cím munkahelyi cím is lehet!) Raktárunk hétvégén és ünnepnapokon zárva tart. Egyéni, telefonos megbeszélés, speciális megállapodás ez alól kivételt képezhet.

 1. Vásárlástól való elállás joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény és a 435/2014. (II.26) a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződés szabályai értelmében a Vásárló 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától, melyet telefonon, írásban, vagy akár emailen is jelezhet az eladó felé.
Ismertető a 17/1999. (II. 5.)  és 45/2014 (II.26) Korm. rendeletből:
A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétőlszámított tizennyégy munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig.

Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor,abban az esetben attól az időponttól számított tizennégy munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint tizennégy munkanap van hátra.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kelltekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Premiumolaj.hu a Vásárló által kifizetett összeget a visszáru eladóhoz történő visszaérkezésekor, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
 
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
 
A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

 • Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára,  illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
 • Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja  

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését.A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

 • elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza!
 • elálláskor a termék csak az eredeti számlával együtt küldhető vissza!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nemrendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült,vagy hiányos volt)A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Premiumolaj Webáruház a vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.(egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!

 1. Felelősségi kikötések

A Premiumolaj.hu  áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 • A Premiumolaj.hu nem felelős az alább felsoroltak tekintetében, függetlenül a bekövetkezés okaitól:
 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A Premiumolaj.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Premiumolaj.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Premiumolaj.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a Premiumolaj.hu áruházban való vásárlásért.
A Premiumolaj.hu nem vonható felelősségre semmi olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A Premiumolaj.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Premiumolaj.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Premiumolaj.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
 
A Premiumolaj.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Premiumolaj.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Premiumolaj.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

 1. Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az ”új „ tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

 1. Viszonteladók kiszolgálás

Cégünknél lehetőség van viszonteladóként regisztrálni. A viszonteladói regisztrációval a partnerünknek elérhetővé válnak egyedi viszonteladói áraink. Partnereinket egységes áron szolgáljuk ki. Egyedi esetekben azonban fenntartjuk a jogot, hogy egyes partnereinket egyedi áron szolgáljuk ki.

A regisztráció során az adószám megadása szükséges, ezt követően a hitelesítés 24 órán belül megtörténik és a felvétel az új partnerek közé megtörténik.